Cojak

Cantonese Search: baa1

baa1 greatly desire, anxiously hope
baa1 trumpet
baa1 baa6 emphatic final particle
baa1 father, papa
baa1 paa4 palladium
baa1 hap6 cave, cavern
baa1 scar, cicatrix; birthmark
baa1 plantain or banana palm; fragrant
baa1 dried meat
baa1 bamboo fence
baa1 sow (female pig)
baa1 baa2 paa4 palladium
baa1 paa1 flowers
baa1 a kind of fish; a bonito, (same as ) shark

RSS