Cojak

Cantonese Search: ji1

𪘲 ji1 (Cant.) to grin, smile
𠲖 ji1 to grin, laugh
ji1 ji3 clothes, clothing; cover, skin
ji1 third person pronoun; he, she, this, that
ji1 taa1 she, her
ji1 used to represent sound
ji1 cure, heal; doctor, medical
ji1 rely on, be set in; consent, obey a wish
ji1 descriptive of creaking; laugh
ji1 iridium
ji1 exclamation of admiration
ji1 ji2 chair, seat
ji1 kei1 fierce dog; interjection of pleas; (Cant.) strange
ji1 excellent, rare; beautiful, fine
ji1 ji2 iridium
ji1 ji2 ripples on water; swirling
ji1 compliant, yielding; easy-going a newborn child
ji1 seagull
ji1 belch; alas
ji1 a black stone like jade; jet
ji1 be; particle; sigh, alas
ai3 ji1 shade, screen; to hide, screen
ji1 cure, heal; doctor, medical
ji1 black and shining; ebony
ji1 seagull

RSS