Cojak

Cantonese Search: jing3

jing1 jing3 should, ought to, must
jing1 jing3 should, ought to, must

RSS