Cojak

Cantonese Search: koi3

koi3 beggar; beg; give
koi3 anger, wrath, hatred, enmity
koi3 calcium
haai1 hoi4 kat1 koi3 cough
kat1 koi3 cough; sound of laughter
goi3 koi3 cover, hide, protect
koi2 koi3 sigh, regret; generous
kai3 koi3 rest, stop
koi3 calcium
koi3 water, irrigate, flood; wash
koi3 to infringe a trade-mark to pledge an article
koi3 anger, wrath, hatred, enmity
koi2 koi3 generally, approximately
koi3 water
ge3 koi3 sound of sighing; (Cant.) possessive
goi3 koi3 cover, hide, protect
koi3 generally
gap3 goi3 hap6 koi3 cover, hide, protect

RSS