Cojak

Cantonese Search: niu5

niu5 bird; KangXi radical 196
niu5 curling upwards; wavering gently
niu5 the convovulvus; parasitic plants such as mistletoe; Ribes ambiguum
niu5 bird; KangXi radical 196
niu5 slender and delicate
niu5 curling upwards; wavering gently
niu5 delicate; graceful
nau1 niu5 frolic, play with; flirt with; (Cant.) angry
niu5 the convovulvus; parasitic plants such as mistletoe; Ribes ambiguum

RSS