Cojak

Cantonese Search: tou3

tou2 tou3 vomit, spew out, cough up
tou3 rabbit, hare
tou3 rabbit, hare
tou3 case, cover, wrapper, envelope
tou3 silk cord, ribbon
to3 toe3 toe5 tou3 spit, spit on; saliva
tou1 tou3 silk braid, sash
tou3 dodder; creeper

RSS