Cojak

Cantonese Search: waa4

waa4 to row or paddle boat; to scratch
waa4 flowery; illustrious; Chinese
waa4 an excellent horse
waa1 waa4 rushing sound; gush forward
waa4 spade, shovel, plowshare
waa4 waa6 flowery; illustrious; Chinese
faa1 waa4 waa6 flowery; illustrious; Chinese
jip6 waa1 waa4 rushing sound; gush forward
ng4 waa4 sword
waa4 lavish; luxurious, wasteful
gwaai3 waa4 wat6 name of a mountain
waa4 waa6 type of birch
waa4 (non-classical form) luxuriant or exuberant of the grains (interchangeable 華) flowery; varuegated, splendour
waa4 spade, shovel, plowshare
waa4 an excellent horse

RSS