Cojak

Cantonese Search: ziu6

siu6 ziu6 imperial decree; summon
siu6 ziu6 omen; million; mega; also trillion. China = million; Japan and Taiwan = trillion
ziu6 surname; ancient state
ziu6 sacrifice
ziu3 ziu6 decree, proclaim; imperial decree
siu6 ziu6 an embroidered pennant
caau3 ziu6 (Cant.) to search for, look for; to beat up
ziu6 surname; ancient state
ziu6 chew; eat; munch
ziu6 zoek3 zoek6 prattle, be glib

RSS