Cojak

Japanese Kun Search: arato

toishi arato migaku whetstone; sharpen
arato migaku to whetstone; sharpen

RSS