Cojak

Japanese Kun Search: hanatsu

hanasu hanatsu yurusu put, release, free, liberate
hanatsu tsukawasu okoru issue, dispatch, send out, emit
hanatsu tsukawasu abaku issue, dispatch, send out, emit
hanatsu tsukawasu abaku okoru issue, dispatch, send out, emit
tate hanatsu yurusu indulge in, give free reign to

RSS