Cojak

Japanese Kun Search: hoeru

hoeru hoe bark
hoeru roar, shout; bark, howl
hoeru 'OM'; bellow; (Cant.) dull, stupid
hoeru (Cant.) phonetic
hoeru roar
hoeru to cry; to shout; to howl
hoeru cough; pant; roar
hoeru sakebu the roaring of wild beasts; to howl, to wail, to bawl
hoeru sakebu yobu naku shout

RSS