Cojak

Japanese Kun Search: iki

iki steam, vapor; KangXi radical 84
iki air, gas, steam, vapor; spirit
iki ikou to rest
iki yasumu yameru rest, put stop to, end, cease
iki air, gas, steam, vapor; spirit
iki pure; unadulterated; select
iki creak; (Cant.) to babble, gibberish
iki sui pure; unadulterated; select
iki interjection; exclamation
iki ancient emperor; breath, vapor

RSS