Cojak

Japanese Kun Search: iku

iku yuku okonau go; walk; move, travel; circulate
yuku iku inishie go, depart; past, formerly
yuku iku go, depart; past, formerly
yuku iku inishie go
iku kizashi chikai how many? how much?; a few, some
iku shiku name of a river in Shanxi

RSS