Cojak

Japanese Kun Search: itatsuki

itatsuki tsukare tsukareru work hard; belabored; toil
itatsuki tsukareru work hard; belabored; toil

RSS