Cojak

Japanese Kun Search: itawaru

tsukareru negirau itawaru labor, toil, do manual work
itawaru tadasu osameru reward; sincere
negirau tsukareru itawaru labor, toil, do manual work

RSS