Cojak

Japanese Kun Search: iyasu

iyasu kusushi cure, heal; doctor, medical
ieru iyasu be healed, be cured; recover
iyasu be healed, cured, recover
iyasu kusushi cure, heal; doctor, medical

RSS