Cojak

Japanese Kun Search: kaeru

soru kaesu kaeru reverse, opposite, contrary, anti
mawasu mawaru kaeru return, turn around; a time
ugoku kaeru kawaru move
kaesu kaeru return, revert to, restore
yasashii kaeru osameru change; easy
kawaru kaeru change, transform, alter; rebel
kawaru kaeru change, transform, alter; rebel
kaeru totsugu okuru follow, comply with
kaeru totsugu okuru return; return to, revert to
kaeru kawaru change
mawasu mawaru kaeru meguru return, turn around; a time
mawasu mawaru kaeru meguru return, turn around; a time
kuru tsuku kaeru induce, encourage to come
kaeru kawaru change, exchange; substitute
kaeru kaesu mata return; repeat; repeatedly
kaeru sutareru kawaru change, replace, substitute for
kaeru frog
貿 kaeru akinau trade, barter; mixed; rashly
utsukushii tsutomeru kaeru name of plant; lush
kaeru mata meguru still, yet, also, besides
totsugu yuku kaeru return; return to, revert to
kaeru the edible water-frog

RSS