Cojak

Japanese Kun Search: kara

kara casing, shell, husk
kara aku sora empty, hollow, bare, deserted
kara Tang dynasty; Chinese
kara casing, shell, husk, hull, skin
kara casing, shell, husk, hull, skin
kara suki peg
kara the Chinese people, Chinese language

RSS