Cojak

Japanese Kun Search: kokoni

kokoni yuku in, on, at; go to; surname
fude kokoni writing brush, pencil; thereupon
kokoni lead on to; therefore, then
shigeru masu mushiro kokoni now, here; this; time, year
kokoni Guangdong and Guangxi provinces; initial particle
kokoni Guangdong and Guangxi provinces; initial particle

RSS