Cojak

Japanese Kun Search: koshikake

koshikake fuchi shelf; frame, crosspiece
koshikake shiji cot, couch, bed
koshikake bench; stool

RSS