Cojak

Japanese Kun Search: kosu

kosu strain; (Cant.) to scald
kosu strain
kosu kiyoi to strain spirits; river in Guangxi; abundant; bright
koeru kosu jump over, leap over; surpass
koeru kosu exceed, go beyond; the more ...
kosu suku koshi filter, strain; wet, dripping
kosu strain out, filter
kosu strain

RSS