Cojak

Japanese Kun Search: kosuru

kiru kosuru sharpen; carefully, thorough
tsuku kosuru fureru (Cant.) lay up; sit
to togu kosuru whetstone; grind, sharpen; whet

RSS