Cojak

Japanese Kun Search: kuwa

kuwa mulberry tree; surname
kuwa suku suki hoe; eradicate
kuwa kusagiru hoe, rake; weed
suki kuwa shovel
kuwa a mattock; a billhook

RSS