Cojak

Japanese Kun Search: masumasu

masumasu far
masu masumasu profit, benefit; advantage
masu masumasu profit
shigeru masu masumasu grow, multiply, increase; thrive

RSS