Cojak

Japanese Kun Search: matsuru

matsuru matsuri toshi to sacrifice, worship
matsuru inaka suburbs; waste land, open spaces
hokora matsuru ancestral temple; offer sacrifice
matsuru triennial sacrifice to one's ancestors
matsuru matsuri sacrifice to, worship
matsuru sadameru pay respect; settle
inoru inori matsuru pray; entreat, beg, plead; prayer
matsuru offer sacrifice; sacrifice
matsuru to pour wine in a libation
matsuru libation
inoru inori matsuru pray; entreat, beg, plead; prayer
matsuru religious service; Daoist or Buddhist ceremony

RSS