Cojak

Japanese Kun Search: mawasu

mawasu return, turn around; a time
mawasu mawaru kaeru return, turn around; a time
mawasu mawaru kaeru meguru return, turn around; a time
mawasu mawaru kaeru meguru return, turn around; a time
mau mawasu to skip about, to dance for joy

RSS