Cojak

Japanese Kun Search: mitsu

mitsu mitabi three
mitsu bank form of numeral 'three'
mairu majiwaru mitsu take part in, intervene; ginseng
mairu mitsu majiwaru take part in, intervene; ginseng
mitsu hachimitsu honey; sweet; nectar

RSS