Cojak

Japanese Kun Search: nioi

niou nioi fragrance, smell
kusai nioi kagu smell, stink, emit foul odor
nioi koubashii fragrance, fragrant

RSS