Cojak

Japanese Kun Search: nozoku

nozoku magaru kagi hook, join, connect; entice
nozoku harau eliminate, remove, except
ukagau nozoku nozoki peek

RSS