Cojak

Japanese Kun Search: sakae

sakaeru haeru sakae glory, honor; flourish, prosper

RSS