Cojak

Japanese Kun Search: shikari

shikari wakeru nanji chikai you, your
nanji sono shikari you; that
nanji sono shikari you; that, those; final particle
shikari surname; consent, approve
shikari surname; consent
nanji sono shikari you; that, those; final particle

RSS