Cojak

Japanese Kun Search: taba

taba tabaneru tsukaneru bind, control, restrain; bale
asa taba kiyoi a marking line; ascertain, assess; measure

RSS