Cojak

Japanese Kun Search: tairanisuru

kezuru tairanisuru to level off; to trim; to pare down
to migaku tairanisuru settle
kezuru tairanisuru to level off; to trim; to pare down

RSS