Cojak

Japanese Kun Search: tatsu

tatsu tateru tachidokoro stand; let stand; establish, set
kezuru tatsu eru suriheru trim
utsu tatsu saru chop
tatsu early morning; 5th terrestrial branch
tatsu to rise; contracted; cramped
okiru okoru tatsu rise, stand up; go up; begin
tatsu dragon; symbolic of emperor
tatsu tatazumu umatsugi stand up; a stand, station
koto korosu tatsu different, special, unusual
tatsu kotowaru sadameru sever, cut off; interrupt
taeru tatsu tayasu cut
tateru tatsu waraha shimobe standing (something) up
tatsu sabaku cut out; decrease
taeru tatsu tayasu cut, sever, break off, terminate
tatsu toru destroy, exterminate, annihilate
tatsu cobalt; household iron cobaltum
kiru saku tatsu hoshiimama cut
tatsu kodomo tate perpendicular, vertical; erect
tatsu kiru cut off, stop, obstruct, intersect
tatsu tsukuru make, manufacture; produce
tatsu kobito vertical; perpendicular; upright
tatsu amputate, cut off
tatsu dragon; symbolic of emperor
tatsu rise up; raise up
tatsu kotowaru sever, cut off; interrupt
tatsu kezuru make into mince; cut
tatsu dragon

RSS