Cojak

Japanese Kun Search: toki

hakaru toki ki inch; small, tiny; KangXi radical 41
kizamu kizami toki carve, engrave; quarter hour
sue toki quarter of year; season; surname
toki time, season; era, age, period
aki toki autumn, fall; year
toki kore time, season; era, age, period
ashita toki early morning, daybreak
monoimi tsutsushimu toki vegetarian diet; study
toki full year, anniversary
nogan toki bustard; procuress; Otis species (various)
toki boisterous; clamor, noise
toki a crested ibis
aki toki autumn, fall; year

RSS