Cojak

Japanese Kun Search: toraeru

toraeru prisoner, convict; confine
todomeru toraeru kakawaru restrain, seize, detain
toraeru grasp, clutch; catch, seize
toraeru toru tsukamaeru arrest, catch, seize
toru toraeru hold in hand; keep; carry out
toraeru seize
toraeru toriko catch, capture, seize, arrest

RSS