Cojak

Japanese Kun Search: wakai

wakai wazawai wakajini young, fresh-looking; die young
wakai tae mysterious, subtle; exquisite
moshikuha wakai shitagau if, supposing, assuming; similar
wakai soft, tender, delicate; young

RSS