Cojak

Japanese On Search: ei

ei you long, perpetual, eternal, forever
ei trail, tow, drag, pull
da tai ei cash; exchange, barter; weight
da tai ei cash; exchange
ei trail, tow, drag, pull
ei setsu leak; vent; flow; reveal
ou ei great, expansive; agitated
ei dive; swim
ei setsu sechi final particle expressing consent; talkative
kei kyou ei you brilliance
ei sing song or poem, hum, chant
ei you glory, honor; flourish, prosper
ei fill; full, overflowing; surplus
ei etsu echi sei drag, tow; throw; twist
ei you project; reflect light
ei setsu leak, drip; vent or release
ei setsu sechi long oar, sweep
ei state in today's Hubei province
ei e kei kyou stove
ei petal, flower, leaf; brave, a hero; England, English
ei an echo
ei i shi work hard; belabored; toil
ei yuu beauty; beautiful
ei encampment, barracks; manage
tei dei ei e swine
setsu sechi ei rope, cable; reins; to tie up, bind
ei sing, hum, chant
kei ei scenery, view; conditions
ei grave, tomb, cemetery
ei progeny, descendants, posterity
ei column, pillar; numerary adjunct
eki yaku aku ai ei the throat; to quarrel, choke
ei you color of the moon
ei you luster of gem; crystal
ei you sun beginning decline; reflect
seu au gei gyou ei kei lady
ei i shi work hard; belabored; toil
kei gyou ei county in Henan; rising and dashing of waves
ei i compliant, yielding; easy-going a newborn child
ei compliant, yielding; easy-going
ei shrewd, astute, clever, keen
ei you glory, honor; flourish, prosper
ei you ou pearls or shells strung together
ei river in Anhui
ei bury, inter
ei you sacrifice
ei lustre of gems; bright, lustrous
ei you shadow; image, reflection; photograph
ei tai sharp
ei tai sharp, keen, acute, pointed
ei e sei coffin
ei e guard, protect, defend
ei rice tassel; sharp point; clever
ei rice tassel; sharp point; clever
ei a cataract or film over the eye
ei e guard, protect, defend
ei i hang, strangle
ei i stormy; cloudy, misty; dim; (Cant.) sultry
ei you entangle, entwine, coil
ei to win; to have a surplus; surname
ei die; kill, exterminate
ei you kei kyou luster of gem
ei astute, profound, shrewd
sei zei ei shore; river in Hubei
ei shade, screen; to hide, screen
kou ou ei you high, steep; lofty, towering
ei you sleet
ei i be; particle; sigh, alas
ei baby, infant; bother
ei encampment, barracks; manage
ei you kei kyou clear, pure water; lucid; glossy
ei i black and shining; ebony
ei you kei gyou polish
ei you music
ei atsu achi ai spoiled, sour, mouldly
ei sea, ocean
ou ei you a pot, pitcher; a small-mouthed clay vessel
ei you tiny stream; swirl around; eddy
ei a baby, especially a girl, an infant
ou ei long necked jar or bottle
ei win; surplus, gain, profit
ei you oppose, offend, run counter to
ei lizard
ei you a necklace made of precious stones
ei seagull
ei you swelling, goiter
ei you a tube to hold chopsticks
i ei cormorant
ei e kai ke exaggerate
ei you a chin strap, tassel; to annoy, bother
ei e to exaggerate; incredible
ei e kai ke exaggerate

RSS