Cojak

Japanese On Search: jitsu

juu jitsu ten, tenth; complete; perfect
nichi jitsu sun; day; daytime
ni jitsu Buddhist nun; transliteration
jitsu shitsu real, true; honest, sincere
jitsu shoku intimate, close; approach
jitsu chemise
jitsu shitsu real, true, solid, honest
jitsu nichi post horse, relay horse
jitsu nichi intimate, close; approach

RSS