Cojak

Japanese On Search: jutsu

jutsu shutsu chutsu art, skill, special feat; method, technique
jutsu shutsu chutsu skill, art; method; trick, device
jutsu 11th terrestrial branch
jutsu shutsu shuchi sotsu sympathy, pity; comfort
jutsu chutsu shutsu shuchi fear, be afraid; shy, timid
jutsu shutsu show pity; relieve, help
totsu jutsu datsu flat pieces of wood, scraps of wood
jutsu narrate, state, express
jutsu art, skill, special feat; method, technique
shutsu shuchi sotsu sochi jutsu to give alms

RSS