Cojak

Japanese On Search: nyaku

daku nyaku sou jou shitsu sick; KangXi radical 104
jaku nyaku obedient; united
jaku nyaku weak; fragile, delicate
jaku nyaku if, supposing, assuming; similar
sha nya jaku nyaku daku respectful reply of assent to superiors
jaku nyaku chaku state in Henan province
jaku daku nyaku grasp, seize, take in hand
joku nyaku the cuticle of the bamboo a broad-leaved bamboo

RSS