Cojak

Japanese On Search: seu

seu bow
seu like, similar; resemble; pretty
seu to stare at
seu au gei gyou ei kei lady
sen seu surname; fresh
seu zeu clever; alert in mind pigmies
sau sou seu zeu noisy
seu zeu shiu shiyu shaku zaku chew; eat; munch

RSS