Cojak

Korean Search: nang

nang mother; young girl; woman; wife
nang clear, bright; distinct
nang wave; wasteful, reckless
nang wolf
nang gentleman, young man; husband
nang corridor, porch, veranda
nang bag, purse, sack; put in bag
nang in ancient times, of old, former
nang bag, purse, sack; put in bag

RSS