Cojak

Mandarin Search: leng4

lèng character used for place names
lèng léng be in a daze
léng lēng líng lèng squared timber; angle, edge
léng lèng used for Ceylon in Buddhist texts
líng lèng to stare straight ahead
léng lèng líng corner, edge, angle; square block
lèng to stumble; to slip; to fall
lèng diseases of horse, horse eat grains

RSS