Cojak

Mandarin Search: ning3

níng nǐng nìng pinch; twist, wring; determined
níng nǐng earwax
níng nǐng nìng pinch; twist, wring; determined
níng nǐng earwax
nìe nǐng to hold; to grasp; to seize, to retain

RSS