Cojak

Mandarin Search: zhua1

zhūa zhāo scratch; clutch, seize, grab
zhūa to beat; to strike
zhūa to beat; to strike
zhūa a switch, whip
zhūa to dress the hair
zhūa empty

RSS