Cojak

Unicode/Hanzi Search: U+5DBC (嶼)

5DBC
 
island
Radical
Strokes (without radical) 14 Total Strokes 17
Mandarin reading Cantonese reading jyu4 zeoi6
Japanese on reading sho Japanese kun reading shima
Korean reading se Vietnamese reading
Simplified Variant(s) 屿

CEDICT Entries:

   [ ]    islet
⇒    [ shān ]    Lantau Island
⇒    [ daǒ ]    island
⇒    [ péng jiā ]    Pengjia Island, administered as part of Chilung or Keelung 基隆[Ji1 long2], Taiwan
⇒    [ bīng lang ]    Penang Pulau (Island), Malaysia
⇒    [ liè ]    Liehyu township in Kinmen County 金門縣|金门县[Jin1 men2 xian4] (Kinmen or Quemoy islands), Taiwan
⇒    [ liè xiāng ]    Liehyu township in Kinmen County 金門縣|金门县[Jin1 men2 xian4] (Kinmen or Quemoy islands), Taiwan
⇒    [ xiù ]    Xiuyu district of Putian city 莆田市[Pu2 tian2 shi4], Fujian
⇒    [ xiù ]    Xiuyu district of Putian city 莆田市[Pu2 tian2 shi4], Fujian
⇒    [ lán ]    Lanyu or Orchid Island township in Taitung County 臺東縣|台东县[Tai2 dong1 Xian4], southeast Taiwan
⇒    [ lán xiāng ]    Lanyu or Orchid Island township in Taitung County 臺東縣|台东县[Tai2 dong1 Xian4], southeast Taiwan
⇒ 西   [ ]    Xiyu or Hsiyu township in Penghu county 澎湖縣|澎湖县[Peng2 hu2 xian4] (Pescadores Islands), Taiwan
⇒ 西   [ xiāng ]    Xiyu or Hsiyu township in Penghu county 澎湖縣|澎湖县[Peng2 hu2 xian4] (Pescadores Islands), Taiwan
⇒    [ làng ]    Gulangyu, scenic island off Xiamen 廈門|厦门[Xia4 men2]

RSS