Cojak

Unicode/Hanzi Search: U+7164 (煤)

煤
coal, coke, charcoal, carbon
Radical
Strokes (without radical) 9 Total Strokes 13
Mandarin reading méi Cantonese reading mui4
Japanese on reading bai mai Japanese kun reading susu
Korean reading may Vietnamese reading muồi

CEDICT Entries:

   [ méi ]   coal
   [ méi hūi ]   soot
   [ méi kùang ]   coal mine
   [ méi kùang ]   coal mine
   [ méi ]   coal gas, gas
   [ méi ]   coal gas, gas
   [ méi tàn ]   coal
   [ méi xīang ]   coal box
   [ méi xìe ]   cinder
   [ méi yóu ]   kerosene
   [ méi zhā ]   slack
⇒    [ bái méi ]   anthracite, hard coal, white coal, waterpower
⇒    [ cǎi méi ]   coal mining, coal extraction, coal cutting
⇒    [ cǎi méi ]   coal mining, coal extraction, coal cutting
⇒    [ yān méi ]   anthracite
⇒    [ yān méi ]   anthracite

RSS