Cojak

Unicode Hanzi Radical: 64 (手)

𢩦
𢫕 𢫏 𢫫 𢫨 𢫦
𢬿 𢭃 𢯊 𢯎 𢮑 㧿
𢯱 𢰸 𢰾 𢱑 𢱕 𢲈 𢲲 𢲩
𢲡 𢱟 𢱢
㨿 𢳜 𢳆 𢳂 𢴈
𢲸 𢴒 𢲷 𢲵 𢵧 𢵓 𢵌 𢵄
𢶍 𢶯 𢶤 𢶅 𢶠 𢶜 𢶣
𢷮 𢷤
𢹑
𢺋
𢺳

RSS